تبلیغات
نوشته های یك معلم فیزیك - حالم خوب نیست!
تاریخ : دوشنبه 23 دی 1392 | 11:30 ب.ظ | نویسنده : یاكاموز

حالم اصلا خوب نیست! امروز رشته‌ی امور از دستم دررفته است! می دانم این احساس هم زود گذر است اما تا بگذرد مرا از پای در میآورد!

بعضی وقتها حتی نمیتوانی كه اراده كنی تا نادیده بگیری غم ها و مشكلات را!

پدر بزرگ یكی از دانش آموزان پیش دانشگاهی فوت شده است! او خیلی ناراحت است و من به شدت نگران او هستم! در این روزهای سخت امتحانات و استرس نزدیك شدن به كنكور و این غم تلخ...

امیدوارم خیلی زود خود را دریابد...