تبلیغات
نوشته های یك معلم فیزیك - روز اول مهر...
تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1392 | 03:42 ب.ظ | نویسنده : یاكاموز

كلا نمی دونم چی بگم. احساس میكنم روز اول چندان جالبی نبود. محیطی كه برای معلم ها درست كرده بودند! برنامه ای كه تدارك دیده بودند! سخنرانی كه دوت كرده بودند همه بوی حماقت می داد!

15 نفر معلم به همراه معاونان و كادر مدرسه قرار هست تو دوتا اتاق 3 در 4 و جدا از هم خستگیشون رو در كنند.

بدون هیچ برنامه ریزی و عاقبت اندیشی دانش آموز گرفتند و مجبور شدند دفتر دبیران رو به كلاس تبدیل كنند و این شده آخر و عاقبت ما!

و من هم كه در آن جای تنگ قلبم داشت می تركید به كتابخانه پناه بردم شاید تا آخر سال تمام زنگ تفریح ها رو در اونجا سپری كنم.