تبلیغات
نوشته های یك معلم فیزیك - كتاب پاسخ به 2/1 و 100 سوال علمی از سری كتاب های از عمو آلبرت بپرس

جدیدا 2 تا كتاب گرفتم كه در توصیف مباحث دشوار فیزیك به زبان عامیانه به نظرم بی نظیر اومدند.

قسمتی از این كتاب رو براتون می ذارم تا شما هم برای خرید علاقه مند بشید.

راسل استنارد، استاد باز نشسته ی دانشگاه میلتون كینز است.اودر تحقیقات خود درباره ی انرژی اتمی به دانشگاه های كشورهای اروپا و آمریكا سفر كرده است و نیز تعدادی جایزه برای دستاوردهای خود در این زمینه دریافت نموده است.او كه خود چهار فرزند تنی و سه فرزند ناتنی دارد ،معتقد است كه می توان و باید علوم را به صورتی جذاب و جالب توجه برای كودكان ارائه كرد.كتاب های داستانی وی(زمان و فضای عمو آلبرت ، عمو آلبرت و سیاه چاله ، عمو آلبرت در جستجوی كوانتوم) كه توسط انتشارات علمی فرهنگی منتشر شده اند با چنین روشی ،فرضیه های آلبرت آینشتاین را برای خوانندگان كودك و نوجوان ارائه می دهند.

سوال 85 از این كتاب و جواب عمو آلبرت:

داشتم در اتاقم به موسیقی گوش می كردم كه ناگهان از خودم پرسیدم: ما چرا صدا داریم؟  (استوارت كرومیك 10 ساله )

بخش وسطی بلند گو طوری طراحی شده است كه وقتی در حال گوش كردن موسیقی هستی ،بلرزد.هر قدر صدای مورد نظر زیرتر باشد ،لرزه ها سریع تر هستند.هرقدر صدا بلندتر باشد،لرزه ها بزرگتر می باشند.

لرزش های بلند گو بر لایه های هوای كنار بلند گو فشار وارد می كند و آن را در هم می فشارد.این لایه ی هوای فشرده اكنون بر لایه ی بعدی فشار وارد می كند،و بعدی ....و بعدی.این عمل در امتداد اتاق ادامه دارد.در نهایت ،لایه ی هوای كنار بخش میانی گوش تو فشرده می شود.به این قسمت «پرده ی گوش» می گویند.پرده ی گوش به خاطر فشار لایه ی هوای كنارش به همان صورت بلند گو می لرزد.وقتی این اتفاق می افتد،در ذهنت صدایی می شنوی همان موسیقی پخش شده از بلند گورا.(از من نپرس چرا.هیچ كس نمیداند كه چرا لرزش پرده ی گوش با یك صدا در ذهن تو برابری می كند.اتفاقی است كه می افتد.توضیحش را به حساب یكی دیگر از اسرار زندگی بگذار.)

و این اتفاق برای همه ی صدا ها می افتد.هروقت جسمی صدایی تولید می كند،هوا را مرتعش می كند،و این ارتعاش از هوا منتقل و باعث ارتعاش پرده ی گوش تو می شود.

تو باید مراقب باشی كه ب صداهای خیلی بلند گوش نكنی ،پرده ی گوش تو در آن صورت به شدت می لرزد و احتمال دارد كه پاره شود و شنوایی تو صدمه ببیند.......